Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New deadline for offers: 6 MAY 2020 - Updated Technical Specifications uploaded on 12 March 2020
Τίτλος:
Υποστήριξη της πρωτοβουλίας GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricult...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2020/OP/0303
Υποστήριξη της πρωτοβουλίας GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring) του COPERNICUS
Η σύμβαση-πλαίσιο επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή την υποστήριξη Copernicus στην πρωτοβουλία GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring — http://earthobservations.org/geoglam.php). Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης της γεωργίας σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο σε χώρες εταίρους της πρωτοβουλίας GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative) με τη διάθεση βασικών προϊόντων αναφοράς για την παρακολούθηση των καλλιεργειών με βάση τα δεδομένα Sentinel και συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα προϊόντα της παγκόσμιας υπηρεσίας της ξηράς του προγράμματος Copernicus.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
77100000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
77100000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/03/2020 00:00
06/05/2020 16:00
08/05/2020 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 060-142877
Διορθωτικό
25/03/2020 00:00
2020/S 043-100663
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/03/2020 00:00