Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την υλοποίηση της οδηγίας περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης (Οδηγία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GROW/2020/OP/0003
Μελέτη για την υλοποίηση της οδηγίας περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης (Οδηγία 2014/23/ΕΕ)
Η νέα οδηγία περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης (Οδηγία 2014/23/ΕΕ) θέσπισε ένα νομικό πλαίσιο για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέλη. Προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η εφαρμογή της οδηγίας, είναι απαραίτητο να χαρτογραφηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να υπάρξει μια πλήρης και ορθή επισκόπηση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται επί του παρόντος στα κράτη μέλη και στις χώρες του ΕΟΧ η οδηγία περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150000.00 EUR
150000.00 EUR
79411000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79311400
79411000
79140000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/05/2020 00:00
10/07/2020 16:00
13/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 096-228433
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2020 00:00