Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνέργειες μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής αγοράς ασφάλειας στον κυβερνοχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0059.
Συνέργειες μεταξύ της πολιτικής και της αμυντικής αγοράς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - SMART 2014/0059.
Η μελέτη θα παράσχει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: ποιες είναι οι απαιτήσεις του αμυντικού τομέα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο; Πώς εξαρτώνται από πολιτικούς προμηθευτές, υπηρεσίες ή υποδομές; Ποια είναι η αναμενόμενη αγορά και το μέγεθός της; Ποια τεχνολογία ΤΠΕ μπορεί να αναπτυχθεί από κοινού;
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
26/09/2014 16:00
03/10/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 158-283602 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/08/2014 00:00