Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ σχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.F.1/SER/2014/0042.
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ σχετικά με την εξερεύνηση και εξόρυξη...
Ο γενικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών είναι η υποστήριξη της Επιτροπής κατά τον προσδιορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών διαχείρισης κινδύνων (ΒΔΤΔΚ) για τον τομέα εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αυτό θα υποστηρίξει τη διαδικασία χορήγησης αδειών και εγκρίσεων από τις αναθέτουσες αρχές των κρατών μελών.Με αυτόν τον τρόπο, η προκηρυσσόμενη σύμβαση υπηρεσιών θα οργανώσει την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την επεξεργασία του περιεχομένου ενός εγγράφου αναφοράς σχετικά με τις ΒΔΤ και τις ΒΔΤΔΚ (το οποίο ονομάζεται έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2014 16:00
15/10/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 236-414243
Διορθωτικό
06/12/2014 00:00
2014/S 150-268968
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/08/2014 00:00