Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διάθεσης φρουρών ασφαλείας
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2003/G/D
Υπηρεσίες διάθεσης φρουρών ασφαλείας
Αυτή η διαδικασία σύναψης συμβάσεων αποσκοπεί στη σύναψη ενιαίας σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης φρουρών ασφαλείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79713000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
79715000
79714000
79711000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/02/2020 00:00
12/03/2020 16:00
13/03/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 032-074111
Διορθωτικό
14/02/2020 00:00
2020/S 029-065935
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/02/2020 00:00