Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Τίτλος:
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους τομείς της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL/LUX/2020/PO/0006
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους τομείς της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς και της ευαισθητοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς
Παρτίδα 1: θεωρητική-πρακτική κατάρτιση στον τομέα της πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς για το προσωπικό θεσμικών οργάνων.Μέλη της ομάδας πρόληψης και παρέμβασης υπεύθυνα για το προσωπικό σε περίπτωση εκκένωσης του κτιρίου. Βεβαιώνονται ότι όλοι οι ένοικοι αυτής της ζώνης έχουν εκκενώσει τα γραφεία. Τα μέλη της ομάδας πρόληψης και παρέμβασης έχουν ως αποστολή την ενημέρωση όσον αφορά την εκκένωση του τομέα.Μέλη της ομάδας που είναι επικεφαλής παρέμβασης και υπεύθυνοι για τα μέλη των ομάδων πρόληψης και παρέμβασης της ζώνης τους διαχειρίζονται την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων.Παρτίδα 2: κατάρτιση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς για το προσωπικό.Στόχος: προώθηση της ασφάλειας του προσωπικού, της πρόληψης πυρκαγιάς και της πολιτικής καταπολέμησης της πυρκαγιάς. Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια καθώς και τις ενέργειες προστασίας και πρόληψης. Εν λόγω ενέργειες «ημερών ευαισθητοποίησης» που χρησιμοποιούν κινητές μονάδες εκπαίδευσης. Η κατάρτιση έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
80550000
Όροι συμμετοχής
Ο κατάλογος και η περιγραφή αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/05/2020 00:00
11/06/2020 18:00
15/06/2020 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση πυρασφάλειας στον τομέα της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς — Λουξεμβούργο
Οργάνωση θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στους τομείς πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς και ευαισθητοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και εκκένωσης κτιρίων για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο.
Παρτίδα 2
Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκκένωσης των κτιρίων —...
Οργάνωση κατάρτισης για δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκκένωσης κτιρίων για το προσωπικό — Λουξεμβούργο.Ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να διδάξει το προσωπικό να εκτελεί ενέργειες πρόληψης και επέμβασης στον τομέα του κινδύνου πυρκαγιάς. Απευθύνεται προς δύο ξεχωριστούς τύπους:— τα μέλη της ομάδας πρόληψης και παρέμβασης (EPI),— τα μέλη της ομάδας που είναι επικεφαλής παρέμβασης (ECI).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 088-209562
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2020 00:00