Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Υποδομής ΤΠΕ - Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Υποστήριξης της Υποδομ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ITOMS19
Υπηρεσίες Υποδομής ΤΠΕ - Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Υποστήριξης της Υποδομής ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης της υποδομής ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
72000000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/02/2020 00:00
16/06/2020 15:00
18/06/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Θεμελιώδεις Υπηρεσίες υποδομής ΤΠΕ
Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης της υποδομής ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παρτίδα 2
Ειδικευμένες και προηγμένες υπηρεσίες υποδομής ΤΠΕ
Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης της υποδομής ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 063-150015
Διορθωτικό
30/03/2020 00:00
2020/S 034-078779
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/02/2020 00:00