Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Chafea/2019/Health/16 σχετικά με την ικανότητα και ανταλλαγή γνώσεων των ευρωπαϊ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2019/Health/16
Chafea/2019/Health/16 σχετικά με την ικανότητα και ανταλλαγή γνώσεων των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μέσω βραχυπρόθεσμης κινητικότητας...
Στόχος της σύμβασης είναι η διευκόλυνση και η χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμης παραμονής για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, μέλος ή συνεργάτη ενός ERN σε άλλο πάροχο του ίδιου ΕRΝ. Σκοπός αυτών των επισκέψεων είναι η ανταλλαγή και η απόκτηση κλινικής και οργανωτικής εμπειρίας, βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ των μελών των ERN και η ενίσχυση και ενδυνάμωση της συνεργασίας στο εσωτερικό του δικτύου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73110000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/03/2020 00:00
11/05/2020 16:00
13/05/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 050-117582
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/03/2020 00:00