Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης εξάρτησης της ΕΕ ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2014/0043.
Μελέτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης εξάρτησης της ΕΕ από τη βιομάζα για την ενέργεια που εισάγεται...
Η βιομάζα, και κυρίως το ξύλο, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, και αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να είναι και η επικρατέστερη στο προβλεπόμενο μέλλον. Η Βόρεια Αμερική έχει αναδυθεί τα τελευταία έτη ως βασικός προμηθευτής βιομάζας στην ΕΕ. Ο σκοπός της μελέτης είναι η συγκέντρωση επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τη βιομάζα που εισάγεται από τις ΗΠΑ, το περιβάλλον πολιτικής για τις εξαγωγές βιομάζας των ΗΠΑ και πιθανές επιπλοκές στην προσέγγιση της βιομάζας από πλευράς ΕΕ ως πηγή ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2014 16:00
16/10/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 150-268971
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/08/2014 00:00