Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) από τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2020/OP/0004
Υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) από τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να χαρτογραφήσει, να αξιολογήσει και να αναφέρει τα σημερινά επίπεδα υιοθέτησης των κωδίκων δεοντολογίας CSR/RBC και των εσωτερικών σχεδίων δράσης για την CSR και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών της Ευρώπης και συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας.Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79315000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/03/2020 00:00
15/05/2020 10:00
15/05/2020 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 069-162979
Διορθωτικό
07/04/2020 00:00
2020/S 049-114911
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/03/2020 00:00