Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη Λευκορωσία — Παροχή υποστήριξης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA 010079-001
Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη Λευκορωσία — Παροχή υποστήριξης στην υλοποίηση σχεδίων
Σκοπός αυτής της σύμβασης τεχνικής βοήθειας είναι η παροχή στήριξης στη μονάδα διαχείρισης σχεδίου του φορέα προώθησης για τις κύριες δραστηριότητες της διαχείρισης σχεδίου, της παρακολούθησης, της διαχείρισης των κονδυλίων, της προμήθειας και της κατάρτισης αναφορών, προκειμένου να εκτελέσει με αποτελεσματικό τρόπο το σχέδιο «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη Λευκορωσία». Αντικείμενο του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη Λευκορωσία» είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάσταση της υποστήριξης και/ή επέκταση της υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης σε δευτερεύουσες πόλεις στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71356200
KA11
00
Additional CPV Supplementary CPV
71800000
71340000
Σημεία αναφοράς
13/02/2020 00:00
26/03/2020 17:00
29/03/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 031-071410
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/02/2020 00:00