Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10549 Ευρετηρίαση και νομική ανάλυση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10549.
AO 10549 Ευρετηρίαση και νομική ανάλυση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στόχος της σύμβασης είναι η επαλήθευση, παραγωγή και παράδοση μεταδεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με νομοθετικά, διοικητικά ή προσανατολισμένα σε θέματα πολιτικής έγγραφα καθώς και νομοθετικές διαδικασίες από τα θεσμικά ή λοιπά σχετικά όργανα της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/09/2014 00:00
22/10/2014 23:59
29/10/2014 23:59
05/11/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 178-313744
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2014 00:00