Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νέα ταλέντα (YOTA) από την περιοχή της Μεσογείου σε ευρωπαϊκό εκκολαπτήριο μόδας...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/003.
Νέα ταλέντα (YOTA) από την περιοχή της Μεσογείου σε ευρωπαϊκό εκκολαπτήριο μόδας.
Ο απώτερος στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός προγράμματος, στο οποίο νέοι επαγγελματίες από τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας που έχουν την έδρα τους στις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ (βλέπε κατάλογο στη συγγραφή υποχρεώσεων) έχουν την ευκαιρία να περάσουν μερικούς μήνες σε ένα ευρωπαϊκό εκκολαπτήριο του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Με το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί η ήδη καλά εδραιωμένη μεταποιητική βάση στον τομέα των υφασμάτων και της ένδυσης στις χώρες-εταίρους της ΕΕ. Πρόκειται για αγαθά, τα οποία θεωρούνται τα δεύτερα πιο εμπορεύσιμα (μετά το πετρέλαιο και το αέριο) και τομέας προτεραιότητας στην περιοχή. Είναι πλέον λογικό να αναπτυχθεί ο τομέας περαιτέρω σε έναν πιο δημιουργικό, καινοτόμο κλάδο με περισσότερη προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη στήριξη στη γνώση. Για τον σκοπό αυτό τα ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια μόδας θα προσελκύουν νέα ταλέντα (νεαρούς επαγγελματίες με ταλέντο) από αυτές τις χώρες-εταίρους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/11/2014 23:59
17/11/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 182-320347
Διορθωτικό
23/09/2014 00:00
2014/S 158-283578
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/08/2014 00:00