Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεθοδολογική υποστήριξη στατιστικών για τις τιμές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2014/024.
Μεθοδολογική υποστήριξη στατιστικών για τις τιμές.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η λήψη μεθοδολογικής υποστήριξης στον τομέα των στατιστικών για τις τιμές υπό τη μορφή ad hoc συμβουλών, εγγράφων και μελετών.Η μεθοδολογική υποστήριξη θα εξασφαλίσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα μεθοδολογικά ερωτήματα εντός σύντομης προθεσμίας, και την κατάλληλη ανάπτυξη και ανάλυση σχετικών θεμάτων σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, η υποστήριξη θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία και ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των στατιστικών για τις τιμές από μεθοδολογική ή πρακτική άποψη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/08/2014 00:00
01/10/2014 23:59
07/10/2014 23:59
14/10/2014 00:00
14/10/2014 16:00
24/10/2014 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 223-393339 Διορθωτικό 19/11/2014 00:00
2014/S 162-289653 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/08/2014 00:00