Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Public opening session will take place via videoconference by using WEBEX platform only for representatives of submitted tenders. Meeting will be accessible via https://ecwacs.webex.com. Meeting number 848 721 422 Meeting password A654321
Τίτλος:
VIL — Υπηρεσίες φιλοξενίας για το Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ στο Βίλνιους
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/VNO/2020/OP/0011
VIL — Υπηρεσίες φιλοξενίας για το Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ στο Βίλνιους
VIL — Υπηρεσίες φιλοξενίας για το Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ στο Βίλνιους
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79621000
LT011
Additional CPV Supplementary CPV
79621000
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τη νομική ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση και την κανονιστική ικανότητα να ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι υπηρεσίες επικύρωσης της ΕΕ μπορούν να επικοινωνούν με τους υποψηφίους μέσω του μητρώου συμμετεχόντων και να ζητούν δικαιολογητικά σχετικά με τη νομική υπόσταση και το νομικό καθεστώς. Σημειώνεται ότι η αίτηση για δικαιολογητικά έγγραφα δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι ο υποψήφιος ήταν επιτυχής.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/03/2020 00:00
27/03/2020 16:00
30/03/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 043-100661
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/03/2020 00:00