Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολυτεχνική συντήρηση
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2019/23/CSU/SER/NP
Πολυτεχνική συντήρηση
Πολυτεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων γραφείων της EBA στο Παρίσι - La Defense.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
50700000
FR105
Additional CPV Supplementary CPV
50760000
50710000
50730000
50720000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/02/2020 00:00
24/04/2020 18:00
27/04/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 063-149978
Διορθωτικό
30/03/2020 00:00
2020/S 049-114913
Διορθωτικό
10/03/2020 00:00
2020/S 039-091246
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/02/2020 00:00