Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06A70-2014-M037.
Εργασίες τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Εκτέλεση διαφόρων εργασιών τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στους τομείς των παρτίδων που περιγράφονται κατωτέρω.Η σύμβαση θα εκτελεστεί μέσω σύμβασης-πλαισίου (1 ανάδοχος ανά παρτίδα) αρχικής διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα 3 σιωπηρών ανανεώσεων.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/04/2015 23:59
22/04/2015 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Διαχωριστικά, επίχριση κονιαμάτων και μη μεταλλικές ψευδοροφές Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των διαχωριστικών, των επιχρίσεων κονιαμάτων και μη μεταλλικών ψευδοροφών.
Παρτίδα 2 Μεταλλικές ψευδοροφές Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των μεταλλικών ψευδοροφών.
Παρτίδα 3 Βαφές Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των βαφών.
Παρτίδα 4 Έργα δομικού σκελετού Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των έργων δομικού σκελετού.
Παρτίδα 5 Επενδύσεις δαπέδου Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των επενδύσεων δαπέδου
Παρτίδα 6 Στεγανοποίηση και μόνωση Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα της στεγανοποίησης και της μόνωσης.
Παρτίδα 7 Τοποθέτηση υαλοπινάκων και εξωτερικές ξυλουργικές εργασίες Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα της τοποθέτησης υαλοπινάκων και των εξωτερικών ξυλουργικών εργασιών.
Παρτίδα 8 Εσωτερικά μεταλλικά στοιχεία και γυάλινα προστατευτικά κιγκλιδώματα Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των εσωτερικών μεταλλικών στοιχείων και γυάλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.
Παρτίδα 9 Πέτρινες επενδύσεις, πλακίδια δαπέδων και τοίχων Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των πέτρινων επενδύσεων και των πλακιδίων δαπέδων και τοίχων.
Παρτίδα 10 Ξυλουργικές εργασίες και διαρρύθμιση με βάση το ξύλο Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των ξυλουργικών εργασιών και της διαρρύθμισης με βάση το ξύλο.
Παρτίδα 11 Εσωτερικές περσίδες Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα των εξωτερικών περσίδων.
Παρτίδα 12 Σήμανση Εργασίες τελικής επεξεργασίας στον τομέα της σήμανσης.
Παρτίδα 13 Επενδύσεις κονσολών αιθουσών συνεδριάσεων Επισκευή επενδύσεων κονσολών και δερμάτινων καθισμάτων στις αίθουσες συνεδριάσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 048-082627 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/03/2015 00:00