Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την παρακολούθηση σχεδίων LIFE (επιχορηγήσεις δράσης και λει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.E.4/SER/2012/0015
Τεχνική βοήθεια για την παρακολούθηση σχεδίων LIFE (επιχορηγήσεις δράσης και λειτουργικές επιχορηγήσεις), την επικοινωνία...
Ζητείται από τον ανάδοχο να στηρίξει την Επιτροπή στην εφαρμογή του προγράμματος LIFE κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της διαχείρισης σχεδίου. Μεταξύ των δραστηριοτήτων, θα περιλαμβάνεται η επίβλεψη όλων των ανοικτών σχεδίων (περίπου 850 σχέδια) που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE στο πλαίσιο όλων των κανονισμών LIFE, η παροχή υποστήριξης για την επίβλεψη περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο των λειτουργικών επιχορηγήσεων LIFE+ και δραστηριότητες επικοινωνίας. Ένας εμπειρογνώμονας πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να παρακολουθεί μόνος του 16–20 περίπου σχέδια. Για τις δραστηριότητες επικοινωνίας προβλέπονται 12 άτομα.Το σύνολο της αλληλογραφίας σχετικά με τα σχέδια θα πρέπει να αξιολογηθεί με τη χρήση προτύπων εντύπων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται εκθέσεις προόδου, εκθέσεις που σχετίζονται με αιτήσεις πληρωμής για συμπληρωματικές ρήτρες. Πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται ετήσιες επισκέψεις στους τόπους εκτέλεσης των σχεδίων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και για τα 3 μέρη του προγράμματος. Η εμπειρογνωμοσύνη για το πρόγραμμα LIFE «Nature» περιλαμβάνει ιδίως γνώσεις διαχείρισης για τη διατήρηση της φύσης, γνώση των οδηγιών περί οικότοπων και πτηνών, και γνώση του αντικειμένου της διατήρησης της φύσης σε τοπικό επίπεδο. Η εμπειρογνωμοσύνη για το πρόγραμμα LIFE «Environment» περιλαμβάνει ιδίως γνώσεις στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των υδάτων, του αέρα, του εδάφους, του αστικού περιβάλλοντος, της ηχορύπανσης, των χημικών, της υγείας σε σχέση με το περιβάλλον, των αποβλήτων και των φυσικών πόρων, των δασών, της καινοτομίας και των στρατηγικών προσεγγίσεων. Η εμπειρογνωμοσύνη για το πρόγραμμα LIFE «Information» περιλαμβάνει ιδίως γνώσεις στους ίδιους τομείς με τα προγράμματα LIFE «Nature», LIFE «Environment», καθώς και στον τομέα της πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE παρέχονται στο δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Ζητείται βοήθεια για δραστηριότητες επικοινωνίας και απαιτείται εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τη δημιουργία και τη διαχείριση δημοσιεύσεων, τις πηγές πληροφοριών πολυμέσων και τις εκδηλώσεις. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τις...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 80-130436
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/04/2012 00:00