Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των εργα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/0673
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων στο JRC στο Geel
Αυτή η σύμβαση καλύπτει τον καθαρισμό κτιρίων στις εγκαταστάσεις του JRC-GEEL, που βρίσκεται στο Geel, στο Βέλγιο. Υπάρχουν διάφορα κτίρια σε αυτήν την περιοχή, που περιλαμβάνουν τόσο γραφεία όσο και εργαστήρια. Κάποια εργαστήρια υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
90910000
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
90910000
90911100
90911000
90919100
90900000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/03/2020 00:00
24/04/2020 16:00
27/04/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 053-125063
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/03/2020 00:00