Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς JRC-Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/0695
Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς JRC-Geel
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η αποστολή δεμάτων (έγγραφα και μη έγγραφα) σε προορισμούς ανά τον κόσμο.Τα δέματα διαφοροποιούνται ως εξής:— έγγραφα,— μη επικίνδυνα εμπορεύματα,— επικίνδυνα εμπορεύματα σε εξαιρούμενες ποσότητες,— επικίνδυνα εμπορεύματα σε περιορισμένες ποσότητες,— βιολογικές ουσίες κατηγορίας Β (UN3373), καθώς και ξηρός πάγος ως ψυκτικό μέσο.Η πρόσκληση υποδιαιρείται σε 4 τύπους υπηρεσιών:— Τύπος υπηρεσιών 1: αποστολές εγγράφων «από πόρτα σε πόρτα»,— Τύπος υπηρεσιών 2: αποστολές μη επικίνδυνων εμπορευμάτων «από πόρτα σε πόρτα»,— Τύπος υπηρεσιών 3: αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εξαιρούμενες ποσότητες «από πόρτα σε πόρτα»,— Τύπος υπηρεσιών 4: αποστολές βιολογικών ουσιών κατηγορίας Β ή/και ξηρού πάγου ως ψυκτικό μέσο «από πόρτα σε πόρτα».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
64100000
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
64100000
64120000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/02/2020 00:00
31/03/2020 16:00
01/04/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 042-098149
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/02/2020 00:00