Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The contracting authority is not bound to reply to requests for additional information received less than six working days before the time-limit for receipt of tenders.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ στον τομέα της διαχείρισης εταιρικού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2019/127
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ στον τομέα της διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου (ECM) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό...
Παροχή υπηρεσιών ΤΠ στον τομέα της διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου (ECM - enterprise content management). Περιλαμβάνονται υπηρεσίες που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:1) Σχέδια ανάπτυξης λογισμικού ΤΠ και συντήρηση,2) Υποστήριξη γραφείου εξυπηρέτησης (άμεση επικοινωνία με τον πελάτη καθώς και τμήμα υποστήριξης),3) Διαχείριση εφαρμογών (λειτουργίες ΤΠ),4) Υπηρεσίες διακυβέρνησης και παροχής συμβουλών,5) Υπηρεσίες μετατροπής.Οι υπηρεσίες σχετίζονται με διάφορα προϊόντα ECM (Documentum, Confluence, Liferay) και με λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου (όπως, μεταξύ άλλων, διαχείριση περιπτώσεων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση αρχείων, διαχείριση εισροής ή εκροής περιεχομένου και πληροφοριών, συνεργασία).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
FI1B1
Additional CPV Supplementary CPV
72200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/03/2020 00:00
08/05/2020 14:00
11/05/2020 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 063-149977 Διορθωτικό 30/03/2020 00:00
2020/S 046-107707 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/03/2020 00:00