Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2020/14/ITU/SER/OP
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν κυρίως κάρτες SIM, πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, κάλυψη και δεδομένα internet.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
64212000
FR105
Additional CPV Supplementary CPV
64212400
64212300
64212500
64212600
64213000
64212100
64214000
64212200
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/03/2020 00:00
24/03/2020 18:00
26/03/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 043-100647
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/03/2020 00:00