Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη του σχεδίου του Ομίλου Lighthouse για τις έξυπνες πόλεις και τις κοιν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INEA/2020/OP/0001
Υποστήριξη του σχεδίου του Ομίλου Lighthouse για τις έξυπνες πόλεις και τις κοινότητες
Η δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης υποστήριξης μεγάλης κλίμακας για τον όμιλο Lighthouse θα δώσει στην ομάδα μια σταθερή δομή διακυβέρνησης και υλικοτεχνικής/οργανωτικής δομής και θα εγγυηθεί ότι θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα επτά γενεών έργων Lighthouse. Θα μεγιστοποιήσει τη θετική επίδραση σε ευρωπαϊκή κλίμακα πέραν της διάρκειας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/03/2020 00:00
08/05/2020 17:00
12/05/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 046-107705
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/03/2020 00:00