Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές προσαρμογής της αλυσίδας εφοδιασμού της ζάχαρη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI/2020/OP/0001
Μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές προσαρμογής της αλυσίδας εφοδιασμού της ζάχαρης, μετά το πέρας των ποσοστώσεων ζάχαρης
Ο γενικός στόχος της ανάθεσης θα είναι να παράσχει μια ορθή και περιεκτική ανάλυση, σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ στον τομέα της ζάχαρης να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της μετά την ποσόστωση και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις διάφορες συνθήκες της αγοράς και της παραγωγής. Επιπλέον, με βάση την πραγματοποιηθείσα ανάλυση, ο ανάδοχος θα διατυπώσει πιθανές στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τομέα της ζάχαρης στην ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/03/2020 00:00
04/05/2020 12:00
05/05/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 060-142869
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/03/2020 00:00