Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις στον ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/006.
Παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών ορθής πρακτικής στις κάθετες σχέσεις στον εφοδιασμό τροφίμων.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τους 2 ακόλουθους στόχους.Ο πρώτος στόχος είναι η προαναφερθείσα «Πρωτοβουλία για την Αλυσίδα Εφοδιασμού». Ο υποψήφιος, συνεπώς, θα προβεί σε μια «εκ των υστέρων» αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας με βάση τόσο τους ποσοτικούς όσο και τους ποιοτικούς δείκτες.Ο δεύτερος στόχος αποτελείται από εθελοντικές πρωτοβουλίες/πλατφόρμες των εθνικών ενδιαφερόμενων μερών που έχουν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο από το 2011. Επίσης, θα διερευνηθούν οι επιρροές που ενδεχομένως δέχτηκαν οι υιοθετημένες αρχές περί ορθών πρακτικών ή η «Πρωτοβουλία για την Αλυσίδα Εφοδιασμού» σχετικά με την ανάπτυξη, τους κανόνες, τον σχεδιασμό, την περιεκτικότητα (συμμετοχή των παραγόντων που αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων) και τις μεθόδους εργασίας των πιθανών εθελοντικών πρωτοβουλιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/09/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 171-302401
Διορθωτικό
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2014 00:00