Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες RPAS VTOL για την παρακολούθηση των εκπομπών από την ξηρά και από σκάφ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/4/2020
Υπηρεσίες RPAS VTOL για την παρακολούθηση των εκπομπών από την ξηρά και από σκάφη
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη υπηρεσιών τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems) κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL - Vertical Take-Off and Landing) στον τομέα της πολιτικής ναυσιπλοΐας για την υποστήριξη δραστηριοτήτων παρακολούθησης των εκπομπών και ικανών να παρέχουν γενικές λειτουργίες θαλάσσιας επιτήρησης, όταν απαιτείται. Η παροχή οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών RPAS θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού και σχετικό έμπειρο προσωπικό για τη διατήρηση και την πιλοτική εφαρμογή των RPAS και των χειριστών προκειμένου να ερμηνεύουν δεδομένα καθώς και για να παρέχουν, να συλλέγουν και να διαδίδουν τα δεδομένα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
60440000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/03/2020 00:00
13/05/2020 16:00
15/05/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες VTOL RPAS για την παρακολούθηση των εκπομπών με μεγάλη εμβέλεια
Ο στόχος της παρτίδας 1 είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης των εκπομπών RPAS μέσω της στόχευσης σκαφών που διέρχονται μέσω των κύριων ευρωπαϊκών θαλάσσιων οδών. Τα RPAS που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο αυτής της παρτίδας είναι ένα αεροσκάφος VTOL με αρκετή εμβέλεια ώστε να είναι σε θέση να φτάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος (θαλάσσιες οδοί/ναυτιλιακοί διάδρομοι) απογείωσης (η απογείωση από τα σκάφη θα μπορούσε να προσφερθεί αλλά όχι ως μοναδική επιλογή).
Παρτίδα 2
Ελαφριά RPAS για παρακολούθηση των εκπομπών
Στόχος της παρτίδας 2 είναι η παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση των εκπομπών RPAS για την υποστήριξη της εφαρμογής της οδηγίας για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο, αλλά σε μικρότερες περιοχές, με ένα σύστημα με πιο περιορισμένο εύρος. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να καλυφθεί με μικρότερα RPAS τα οποία πετούν πάνω από τη ξηρά και από τα σκάφη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 064-151994
Διορθωτικό
31/03/2020 00:00
2020/S 060-142852
Διορθωτικό
25/03/2020 00:00
2020/S 051-119974
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2020 00:00