Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της στρατηγικής Ε & Κ και παροχή εποικοδομητικής κριτικής στην πο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INEA/2020/OP/0004
Υποστήριξη της στρατηγικής Ε & Κ και παροχή εποικοδομητικής κριτικής στην πολιτική στον τομέα των έξυπνων ενεργειακών συστημάτων
Οι Ευρωπαϊκές Πλατφόρµες Τεχνολογίας και Καινοτομίας αποτελούν έναν από τους κύριους μηχανισμούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Η πρωτοβουλία BRIDGE είναι η ομάδα συνεργασίας εν εξελίξει σχεδίων σχετικά με τα έξυπνα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο των κοινωνιακών προκλήσεων – ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Μέσω αυτού του διαγωνισμού, ο INEA επιθυμεί να αναθέσει σε έναν πάροχο υπηρεσιών τη λειτουργία γραφείου τεχνικής υποστήριξης για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ΕΤΙP SNET- European Technology and Innovation Platform – Smart Networks for Energy Transition) και την πρωτοβουλία BRIDGE.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/03/2020 00:00
11/05/2020 17:00
14/05/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 057-134680
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/03/2020 00:00