Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Amended tender specifications are available. Additional details on the Technical and professional capacity criteria and evidence have been added on pg 24 Annex 2 - Footnote 5 has been amended - 10% has been replaced with 20%.
Τίτλος:
Επανεξέταση σχεδίων βιοενέργειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΕΕ II.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/H2020/EE/2014/008.
Επανεξέταση σχεδίων βιοενέργειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΕΕ II.
Από τη δρομολόγηση της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» (ΕΕΕ) II το 2013, θεωρήθηκε σημαντική η αξιολόγηση των αντίκτυπων και των επιτευγμάτων των σχεδίων που σχετίζονται με τη βιοενέργεια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής αναμένεται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα σχέδια που σχετίζονται με τη βιοενέργεια και τα οποία θα υποστηριχθούν μελλοντικά στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020».Η αναπτυχθείσα μεθοδολογία και τα ληφθέντα αποτελέσματα θα συνδράμουν επίσης στην εργασία που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της επιχορήγησης προς τη ΓΔ Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) B2.4 στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών του «Ορίζοντα 2020» για την περίοδο 2014–2015, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2013)8631 της 10.12.2013 «Παρατηρητήριο σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΕΕ II και του έβδομου προγράμματος-πλαισίου».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/09/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/10/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
27/10/2014 23:59
06/11/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 168-298490 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/09/2014 00:00