Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/002.
Επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η διοργάνωση 2 διεθνικών εργαστηρίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και η εκπόνηση εγχειριδίου ορθών πρακτικών. Η δράση θα στοχεύει σε οργανισμούς στήριξης των επιχειρήσεων και σε διοικήσεις στον τομέα στήριξης της επιχειρηματικότητας ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/09/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
08/10/2014 23:59
17/10/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 168-298489 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/09/2014 00:00