Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Software-Upgrade für sieben Alpha-Beta/Gamma-Messsystemen
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία έναρξης:
12/03/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
09/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2020/MVP/0908
Software-Upgrade für sieben Alpha-Beta/Gamma-Messsystemen
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle value procedure.

The JRC Karlsruhe plans to upgrade the measuring electronics and software for control and evaluation of measurements at seven Alpha Beta/ Gamma Measurement Systems in order to comply with DIN 11929
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Το χαμηλότερο κόστος
48000000
DE12
Additional CPV Supplementary CPV
48000000
72260000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
12/03/2020 00:00
09/04/2020 16:00
20/04/2020 - 30/04/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.