Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Σπουδές στη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/2020/OP/0001
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Σπουδές στην Ευρώπη
Ο επιλεγείς ανάδοχος θα παρέχει μια σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης που από κοινού θα συμβάλουν στην αύξηση της προβολής και της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Για να παραμείνει η Ευρώπη ιδιαίτερα ελκυστική ως προορισμός για τους διεθνώς μετακινούμενους φοιτητές, στο ανερχόμενο πλαίσιο νέων περιφερειακών κόμβων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με την υψηλή ποιότητα και την πλούσια ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού, η Επιτροπή θα αγοράσει υπηρεσίες και συμβουλές εμπειρογνωμόνων για να συνεχίσει τη συνεργασία της με τους εθνικούς οργανισμούς προώθησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συμπληρώσει τις εθνικές προσπάθειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τις ευκαιρίες σπουδών και χρηματοδότησης. Οι υπηρεσίες θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός Ευρώπης, μέσα από τον δικτυακό τόπο «Σπουδές στην Ευρώπη», τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία επικοινωνίας, μια σειρά εκθέσεων για την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και ομότιμες δραστηριότητες μάθησης για τους εθνικούς οργανισμούς προώθησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80300000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
80300000
72420000
79421000
79950000
79342200
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/04/2020 00:00
15/07/2020 12:00
17/07/2020 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 080-187659
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/04/2020 00:00