Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Tεχνολογίες δεδομένων για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων των...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0004.
Tεχνολογίες δεδομένων για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μεγάλου όγκου) - SMART 2014/0004.
Στο πλαίσιο της μελλοντοστραφούς προσέγγισης της ΓΔ όσον αφορά τη διαχείριση γνώσεων, η εν λόγω μελέτη θα εκπονήσει μια εις βάθος έρευνα των αναδυόμενων προσεγγίσεων σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών δεδομένων (δηλαδή ανάλυση δεδομένων, υπολογιστική μοντελοποίηση και απεικόνιση δεδομένων) ως συμπληρωματικών πηγών αποδεικτικών στοιχείων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών. Η εν λόγω έρευνα θα συμπεριλάβει χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως την πρωτοβουλία «Global Pulse» των Ηνωμένων Εθνών ή την πρόσφατη συνεργασία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Google για τον εντοπισμό των οικονομικών τάσεων σε πραγματικό χρόνο.Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα παράσχουν πρακτικές επιλογές για τους δημόσιους φορείς διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των αναδυόμενων δυνατοτήτων όσον αφορά τα δεδομένα μεγάλου όγκου με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων χάραξης πολιτικής βάσει ΤΠΕ και θα προωθήσουν τη δημιουργία ενός νέου δικτύου γνώσεων, τόσο εντός της ΓΔ CONNECT όσο και μεταξύ της ΓΔ CONNECT και βασικών εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/09/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/10/2014 16:00
24/10/2014 16:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 171-302413
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/09/2014 00:00