Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση εγκαταστάσεων υποδομής
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2020.HVP.03
Διαχείριση εγκαταστάσεων υποδομής
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της υποδομής των εγκαταστάσεων ως δέσμη υπηρεσιών για τον EASA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79000000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
64112000
90911300
79700000
33100000
92512100
64121000
35100000
79713000
35120000
90910000
33157110
79993000
79000000
90919200
90000000
64120000
90919000
90911200
35000000
79711000
79716000
90911000
79992000
64110000
64121100
64100000
79952000
33157200
33157400
79715000
64113000
79993100
39830000
79900000
90900000
79714000
39800000
33000000
79710000
64122000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/07/2020 00:00
20/08/2020 15:00
24/08/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 132-322357
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2020 00:00