Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για τη διενέργεια πληρωμών σε ευρώ κυρίως εντός του ΕΧΠΕ (Ενιαί...
Αναθέτουσα αρχή:
Single Resolution Board (SRB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SRB/CPN/1/2020
Επιλογή τραπεζών για τη διενέργεια πληρωμών σε ευρώ κυρίως εντός του ΕΧΠΕ (Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ)
Επιλογή τραπεζών για τη διενέργεια πληρωμών σε ευρώ κυρίως εντός του ΕΧΠΕ (Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ) Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα I.3) «Επικοινωνία».
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
66000000
BE1
Σημεία αναφοράς
04/05/2020 00:00
29/07/2020 23:59
29/05/2020 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 086-203537
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2020 00:00