Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή νομικών συμβουλών για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/2020/OP/1005
Παροχή νομικών συμβουλών για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, από τη γεωργία ως τις μεταφορές. Συγκεκριμένα, πνευματικές δημιουργίες παράγονται στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, στις βιοεπιστήμες, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες ενέργειας και τις πυρηνικές τεχνολογίες. Ο ανάδοχος πρόκειται να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την άμυνα, την προστασία, την εκμετάλλευση και την επιβολή των δικαιωμάτων/των φακέλων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
900000.00 EUR
900000.00 EUR
79140000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79140000
79120000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/05/2020 00:00
15/07/2020 16:00
16/07/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 103-247248
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/05/2020 00:00