Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αποστολές παροχής βοήθειας και συμβουλών σε τεχνικά, αρχιτεκτονικά και χρηματοοι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/12/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL/06/PO/2014/001.
Αποστολές παροχής βοήθειας και συμβουλών σε τεχνικά, αρχιτεκτονικά και χρηματοοικονομικά θέματα.
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση αποστολών αρχιτεκτονικής/μηχανικής καθώς και την παροχή βοήθειας/συμβουλών σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση ακινήτων της αναθέτουσας αρχής στο Λουξεμβούργο.Οι αποστολές αρχιτεκτονικής/μηχανικής με τη μορφή σχεδίου, περιλαμβάνουν μελέτες ή/και έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών στον κτιριακό τομέα. Η αποστολή συνίσταται στην υλοποίηση ολοκληρωμένων ή μερικών σχεδίων που περιλαμβάνουν, αναλόγως των περιπτώσεων, τις ακόλουθες φάσεις: τις προκαταρκτικές μελέτες, το προσχέδιο, το σχέδιο, τις άδειες, τη βοήθεια για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τη βοήθεια κατά την παραλαβή των εργασιών και την περίοδο εγγύησης.Οι αποστολές παροχής βοήθειας και συμβουλών αφορούν τον κτιριακό τομέα. Στην πραγματικότητα, κάθε όργανο διαχειρίζεται τα κτίρια στα οποία στεγάζεται αναλόγως των υποχρεώσεών του ως ενοικιαστής, επικαρπωτής, ιδιοκτήτης κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/11/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/12/2014 16:00
16/12/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 211-372948 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/11/2014 00:00