Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/20/008
Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων ύψους δομικών μονάδων
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η συνέχιση της κατασκευής μοντέλων ψηφιακού ύψους κτιρίου για επιλεγμένες πόλεις και αστικές περιοχές με πληθυσμό έως 50 000 κατοίκους, προκειμένου να αποκτηθεί μια καλύτερη εικόνα και εργαλειοθήκη για τη μέτρηση της αστικής πυκνότητας. Η εργασία θα συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ύψους κτιρίων, για επιλεγμένες πόλεις και αστικά κέντρα, για το έτος αναφοράς 2012, που θα καλύπτει μια έκταση που κυμαίνεται μεταξύ 190.000 και 210.000 χλμ 2 (επέκταση του υπάρχοντος συνόλου δεδομένων που καλύπτει σήμερα 25.656 χλμ 2) που συνεπάγεται, για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, την παραγωγή των πραγματικών δεδομένων ράστερ (10 x 10 μ) σε μορφή GeoTIFF, αρχείο XML με μεταδεδομένα, έγγραφο με περιγραφή προϊόντος και αποτέλεσμα αξιολόγησης ακρίβειας και ένα «στρώμα» πληροφοριών βασισμένο σε εικονοστοιχεία (pixel), που περιέχει τις πληροφορίες του έτους προέλευσης των υποκείμενων δεδομένων εισόδου (δεδομένα VHR stereo ή άλλες κατάλληλες πηγές).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72310000
00 / DK011
Additional CPV Supplementary CPV
71221000
90700000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1.1 και 2.2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/04/2020 00:00
19/05/2020 14:00
20/05/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 083-194834
Διορθωτικό
28/04/2020 00:00
2020/S 074-175553
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/04/2020 00:00