Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τραπεζικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/9/2020
Τραπεζικές υπηρεσίες
Τραπεζικές υπηρεσίες για τη διενέργεια πληρωμών σε ευρώ κυρίως εντός του ΕΧΠΕ (Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
66110000
PT17
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/04/2020 00:00
15/05/2020 16:00
19/05/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 072-170111
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/04/2020 00:00