Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη και συντήρηση των κύριων βάσεων δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/15/2020
Ανάπτυξη και συντήρηση των κύριων βάσεων δεδομένων
Στόχος της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες ΤΠΕ σχετικά με την ανάπτυξη, τη διορθωτική και εξελικτική συντήρηση των κύριων βάσεων δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72320000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/04/2020 00:00
08/05/2020 16:00
11/05/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 072-170112
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/04/2020 00:00