Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση δυνατών επιλογών ενημέρωσης της οδηγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/LUX/2020/OP/0006
Μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση δυνατών επιλογών ενημέρωσης της οδηγίας 89/654 / ΕΟΕ του Συμβουλίου και της οδηγίας 90/270...
Μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την ενημέρωση της οδηγίας 89/654 / ΕΟΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και της οδηγίας 90/270 / ΕΟΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για εργασία με εξοπλισμό απεικόνισης οθόνης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79411000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/04/2020 00:00
05/06/2020 12:00
08/06/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 070-165868
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2020 00:00