Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση των υπηρεσιών Copernicus από τους χρήστες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/09/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
385/PP/2014/FC.
Παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση των υπηρεσιών Copernicus από τους χρήστες.
Αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου με διαδοχική σειρά ανάθεσης είναι η παροχή έγκαιρης και κατάλληλης υποστήριξης για την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος Copernicus σχετικά με την αξιοποίηση των υπηρεσιών Copernicus από τους χρήστες:Παρτίδα 1: παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων προώθησης, επικοινωνίας και διάδοσης του προγράμματος Copernicus από τους χρήστες,Παρτίδα 2: παροχή υποστήριξης για τη χρήση και την αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus από τους χρήστες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
16/09/2014 00:00
05/11/2014 23:59
13/11/2014 23:59
20/11/2014 16:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων προώθησης, επικοινωνίας και διάδοσης του προγράμματος Copernicus από τους...
Αντικείμενο της παρτίδας 1 είναι η παροχή και υλοποίηση δραστηριοτήτων στήριξης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση της πληροφόρησης και της προώθησης σχετικά με τα δεδομένα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Copernicus, την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και τη χρησιμότητά τους.
Παρτίδα 2
Παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση των υπηρεσιών Copernicus από τους χρήστες
Αντικείμενο της παρτίδας 2 είναι η παροχή και υλοποίηση δραστηριοτήτων για τη στήριξη των αναγκών και των απαιτήσεων αξιοποίησης του προγράμματος από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων ενίσχυσης ικανοτήτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 177-312029
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/09/2014 00:00