Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Clarification of numbering in Part 2 of the tender specifications: Page 26 (under 3.1) refers to [6.1.3] -> to read 4.1.3 Page 26 (under 3.1) refers to [6.2] -> to read 4.2 Page 26 (under 3.2) refers [6.3] -> to read 4.3 Page 28 (under 4) refers to [6.1, 6.2 and 6.3] -> to read 4.1, 4.2 & 4.3 Page 38 (under 5) refers to [5.3] -> to read 4.3 These clarifications are highlighted on the above mentioned pages in the "Tender specifications clarification" in the Document Library.
Τίτλος:
Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0066.
Ανάλυση της αξίας της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να...
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη η οποία θα αναλύει την αξία της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Η μελέτη:i) θα παράσχει μια ταξινόμηση (κατηγοριοποίηση) της νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των πτυχών ανοικτής διακυβέρνησης,ii) θα εκπονήσει ανάλυση της αξίας, περιλαμβανομένου του κόστους και των οφελών των διαφόρων ομάδων της νέας γενιάς υπηρεσιών διακυβέρνησης, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα μη χρηματικά οφέλη, καιiii) θα παράσχει ανάλυση, περιλαμβανομένων των συστάσεων, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο δύναται ο δημόσιος τομέας να καταστεί παράγοντας καινοτομίας μέσω των ΤΠΕ.Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για τους δημόσιους φορείς διοίκησης και τους φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να διευκολύνουν την εμφάνιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νέας γενιάς και να συμβάλουν στην επίτευξη διαφόρων στόχων του σχεδίου δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2011–2015, ιδίως σχετικά με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Επιπλέον, η μελέτη θα παράσχει καθοδήγηση προς τους δημόσιους φορείς διοίκησης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της καινοτομίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ για την ενίσχυση της δημόσιας αξίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
17/10/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/11/2014 12:00
28/11/2014 13:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 200-352407
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/10/2014 00:00