Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλατφόρμα δοκιμών για το Galileo HAS/CAS/OSNMA
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Defence Industry and Space (DEFIS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/07/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DEFIS/2020/OP/0002
Πλατφόρμα δοκιμών για το Galileo HAS/CAS/OSNMA
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η βελτίωση και η επέκταση του ορισμού της τρέχουσας υπηρεσίας HAS, CAS και της OSNMA με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δοκιμών που θα προσφέρει την πιο αξιόπιστη και ασφαλή τοποθέτηση PVT.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
700000.00 EUR
700000.00 EUR
73000000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
38112100
73000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/07/2020 00:00
14/09/2020 16:00
15/09/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 128-312205 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/07/2020 00:00