Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2020/OP/0010
Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
66519600
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/05/2020 00:00
03/07/2020 16:00
07/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 098-232310
Διορθωτικό
20/05/2020 00:00
2020/S 088-209560
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2020 00:00