Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη και ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τους σημαντικούς αγοραστές για...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GROW/2020/OP/0009
Τεχνική υποστήριξη και ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τους σημαντικούς αγοραστές για το κλίμα και το περιβάλλον
Ο σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να παράσχει υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας «Σημαντικοί αγοραστές για το κλίμα και το περιβάλλον» (‘Big Buyers for Climate and Environment’) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία βασίζεται στο πιλοτικό έργο που ονομάζεται «Πρωτοβουλία σημαντικών αγοραστών και δικτύων» (‘Big Buyers and Networks Initiative’).Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η υιοθέτηση στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη μέσω της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων δημόσιων αγοραστών, όπως πόλεων, περιφερειών, νοσοκομείων, κεντρικών αρχών προμηθειών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κ.λπ., που εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα έργα και παρόμοιες προκλήσεις. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων αγοραστών σε στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να δώσει ώθηση στην αγορά καινοτόμων αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Αυτό αποσκοπεί επίσης στη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, στην τόνωση της καινοτομίας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτό το έργο θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπείς με τους πρωταρχικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
79411000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/06/2020 00:00
07/08/2020 16:00
10/08/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 122-298266
Διορθωτικό
26/06/2020 00:00
2020/S 112-270774
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/06/2020 00:00