Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βοήθεια σε κράτη μέλη για την αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2012/0010
Βοήθεια σε κράτη μέλη για την αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο...
Κύριος στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας και στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων κρατών μελών για την εκ μέρους τους κατάρτιση των ετήσιων απογραφών αερίων του θερμοκηπίου και των εκθέσεων απογραφής για τα έτη 2013 και 2014, σε εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC). Το σχέδιο εστιάζει ειδικότερα σε 10 κράτη μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν ακόμη τις σοβαρότερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων, για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στην ετοιμότητα και τις ικανότητές τους να υποβάλουν πλήρεις, έγκαιρες, ακριβείς, συνεπείς και διαφανείς ετήσιες απογραφές αερίων του θερμοκηπίου. Ο ανάδοχος πρόκειται να συμβάλει στον προσδιορισμό των εν λόγω 10 κρατών μελών, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, βάσει ενδελεχούς ανάλυσης προηγουμένων επιθεωρήσεων, πριν από την επακόλουθη ανάληψη των δραστηριοτήτων ενίσχυσης ικανοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
27/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/06/2012 23:59
22/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 82-133476
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2012 00:00