Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Ακαδημία του EMSA
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/7/2020
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Ακαδημία του EMSA
Αυτός ο διαγωνισμός στοχεύει στην υπογραφή μίας σύμβασης-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Ακαδημία του EMSA, συγκεκριμένα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών βασικών κορμών μαθημάτων που θα υποστηρίζουν τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης του EMSA. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80000000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/04/2020 00:00
11/06/2020 16:00
15/06/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 083-194832
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/04/2020 00:00