Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στην επίλυση συνοριακών προβλη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2020/OP/0008
Προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στην επίλυση συνοριακών προβλημάτων (2020CE160AT015)
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας στη μονάδα D2 της ΓΔ REGIO και στο «συνοριακό σημείο επαφής» (Border Focal Poin) ως προς την ευρύτερη συμμετοχή τους με συνοριακούς ενδιαφερόμενους φορείς. Αφορά την παροχή βοήθειας από έναν ειδικό/μια ομάδα επικοινωνίας για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του συνοριακού σημείου επαφής, ιδίως χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα «Boosting EU Border Regions» (τόνωση των συνοριακών περιοχών της ΕΕ) που φιλοξενείται στο Futurium, καθώς και για την προώθηση της συμμετοχής των συνοριακών ενδιαφερόμενων φορέων στην πλατφόρμα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79000000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/04/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 082-192558
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2020 00:00