Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επισκόπηση των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με την προηγμέν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUOSHA/2020/OP/F/SE/0105
Επισκόπηση των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με την προηγμένη ρομποτική και τα συστήματα που βασίζονται στην...
Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η πραγματοποίηση μιας επισκόπησης των πολιτικών, της έρευνας και των πρακτικών σε σχέση με τα προηγμένα συστήματα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση φυσικών και γνωστικών εργασιών και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στην υγεία στην εργασία. Θα εξετάσει τις πιθανές συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και θα προσδιορίσει τις κύριες δυσκολίες και ευκαιρίες όσον αφορά την πρόληψη, τις πολιτικές και την πρακτική.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
00
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/04/2020 00:00
29/06/2020 13:00
01/07/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 085-200082
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2020 00:00