Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξελίξεις των υπηρεσιών ζεύξης επιστροφής SAR/GALILEO: Πρωτότυπο και επίδειξη υπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Defence Industry and Space (DEFIS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DEFIS/2020/OP/0003
Εξελίξεις των υπηρεσιών ζεύξης επιστροφής SAR/GALILEO: Πρωτότυπο και επίδειξη υπηρεσίας αμφίδρομης επικοινωνίας
Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός συστήματος επίδειξης πρωτοτύπου των υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας της υπηρεσίας ζεύξης επιστροφής SAR/Galileo και η ανάπτυξη και επικύρωση ενός πρωτότυπου σημαντήρα δεύτερης γενιάς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
700,000.00 EUR
700,000.00 EUR
73000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
38112100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2020 00:00
08/10/2020 16:00
09/10/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 157-380653
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/08/2020 00:00